Printer Friendly Version ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТАКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У АУСТРАЛИЈИ @ 7 March 2016 01:30 AM

Пријава (можете овде преузети) за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима. Уз пријаву обавезно приложити копију важећег пасоша Републике  Србије, или важеће личне карте Републике Србије, или важеће возачке дозволе Републике Србије.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Подвлачимо да податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може бити уписан у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак у Србији.

У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак, за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са пријавом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Канбери или Сиднеју које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

У том случају, оба попуњена захтева – захтев за упис у јединствени бирачки списак истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подносе се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије – Амбасади у Канбери или Генералном Конзулату у Сиднеју – који их достављају надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal  - уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

НАПОМЕНА:
Бирачка места у иностранству се у принципу отварају у просторијама дипломатско-конзуларних представништава, што у случају Аустралије значи да могу бити отворена у просторијама Амбасаде у Канбери и Генералног Конзулата у Сиднеју, на дан избора, 24. априла.

Основни услов који треба испунити да би била отворена ова гласачка места јесте да буде пријављено не мање од 100 бирача (и у складу са сваком појединачном пријавом донето одговарајуће решење, о чему се обавештава бирач) који желе да оствари своје бирачко право на сваком појединачном бирачком месту.

И у случају образложеног предлога/иницијативе да буде отворено додатно бирачко место у неком другом граду у Аустралији – изван просторија дипломатско-конзуларних представништва у Канбери и Сиднеју – примењује се исти принцип, односно, потребно је да постоји најмање 100 бирача који су се пријавили и којима је решењем признато такво право за то конкретно предложено бирачко место.